Werkwijze van een NHG taxateur

Werkwijze NWWI taxateur

Hoe werkt een taxateur die is aangesloten bij het NWWI (of ander validatie instituut)? De taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied. Om de waarde van de woning vast te stellen volgt de taxateur een heldere, eenduidige methode. Aan elke woning is een set modelwaarden gekoppeld. Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere panden. Bij de taxatie vormen ze altijd het uitgangspunt. Met zijn kennis en expertise is de taxateur in staat in te schatten in hoeverre de modelwaarden overeenkomen met de specifieke situatie. De NHG accepteert elk taxatierapport dat via een erkend validatie instituut (zoals bijv. NWWI) is gecontroleerd en uitgebracht.

NHG / NWWI taxatierapport in Ede
In het taxatierapport verklaart de taxateur de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de modelwaarde. Daarmee maakt hij inzichtelijk hoe de taxatie tot stand is gekomen en onderschrijft dit door het taxatierapport rechtsgeldig te ondertekenen. De uitgevoerde, door het validatie instituut gecontroleerde, taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database.

Proces van de taxatie aanvraag:

  1. Via het taxatie contactformulier, (klik in het menu op 'Contact') vult u uw huidige adres plus de gegevens van de te taxeren woning in.
  2. U vult vervolgens de overige gegevens in op het contactformulier, vragen die u (nog) niet weet laat u leeg.
  3. U ontvangt na versturing van het contactformulier binnen 5 minuten een bevestigings-e-mail met daarin ook de contactgegevens van de lokale taxateur in (Ede).
  4. De lokale taxateur uit Ede neemt indien mogelijk nog dezelfde dag (en anders de eerstvolgende werkdag) telefonisch contact met u op om uw taxatie aanvraag verder te bespreken.
  5. Indien u een pand in Ede aankoopt, zal de lokale taxateur rechtstreeks contact opnemen met de verkopende partij om een afspraak voor taxatie in te plannen. Ook dan wordt er door de taxateur tevens telefonisch contact met u opgenomen. Dit om uw taxatie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.
  6. Vervolgens zal de taxateur op de afgesproken datum en tijd uw woning in Ede taxeren.
  7. Uiterlijk vijf werkdagen na het bezoek aan de woning zal de taxateur het taxatierapport ter validatie aan een validatie instituut (bijvoorbeeld NWWI) toezenden.
  8. Het validatie instituut zal vervolgens het taxatierapport in behandeling nemen (valideren) en na enkele dagen goedkeuren.
  9. U dient de factuur binnen twee weken na ontvangst van het NHG taxatierapport te voldoen. Indien niet tijdig conform onze betalingstermijn wordt betaald, zijn wij genoodzaakt € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.